SULTANGAZİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIMI
Sultangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 (iki) İnceleme Görevlisi alımı yapılacak olup başvurular 11.12.2017 tarihi mesai bitimine kadar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü resmi sitesinden yapılacaktır. Alınacak personel ile ilgili aranan şartlar şöyledir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • 4(Dört) Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinden mezun olmak
 • ÖSYM tarafından 2016-2017 yılında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
 • Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Aldığı sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi aldığını gösterir belge)
 • En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanmak.
 • Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 • İlan tarihi itibariyle  son 1 (bir) yıldır İstanbul İli Sultangazi İlçesinde ikamet ediyor olduğunu belgelendirmek (Adres bilgileri raporu ile belgelendirilecek.)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta dökümlerini Vakıf Müdürlüğüne sunmak (Emekli Sandığı, Bağkur, SSK dökümleri)
 • Adli ve İdari soruşturma sonucunda işe alınmasına engel bir durum bulunmamak
 • Sahada aktif çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamış olmak
 
                Mülakat listesine kalanlardan, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve fiziksel engeli bulunmadığını gösteren tam teşekküllü devlet hastanesinden alacağı Sağlık Raporu istenecektir. İnternet üzerinden başvurusunu gerçekleştiren adayın, daha sonra ilan için istenen belgeleri en geç 12.12.2017 salı günü mesai bitimine kadar Sultangazi SYD Vakfı Müdürlüğü'ne bizzat ulaştırması gerekmektedir. Vakfımız, mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
 
Adaylardan şahsen başvuru ile istenen evraklar :
 
1) K.P.S.S. Sonuç Belgesi,
2) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
3) Üniversite Diploma aslı ile fotokopisi,
4) Nüfus Müdürlüğü'nden Adres Bilgileri Raporu,
5) Bilgisayar Sertifikası veya Transkript,
6) Adli Sicil Kaydı,
7)Askerlik Durum Belgesi,
8) Ehliyet Aslı ile Fotokopisi,
9) SGK dökümleri,
10) Özgeçmiş.
 
Not: Evrakların aslına uygun olup olmadığı kontrol edilecektir.