Atatürk Sayfası

PROJELERİMİZ

YATIRIMLARIMIZ


Tüketici Hakları

İstanbul Tanıtım Sitesi

Ekmeğini İsraf Etme

e-Mevzuat

İstanbul AB

Etik Kurul

Nöbetçi Eczaneler

İlçe Mal Müdürlüğü

 

 

İlçe Malmüdürü 
Aydın ÜNAL 

 

1965 Elazığ doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamlamış olup İşletme Fakültesi mezunudur.1984 yılında  memuriyete başlamış olup çeşitli kurumlarda görev yapmıştır. 2011 yılından bu yana da Sultangazi İlçesinde görev yapmaktadır.

 

İlçe Mal Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

Malmüdürlüğü, 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameile vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar.             

 

1-Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler.

2. Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesi, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi işlemlerini yürütmek,

3. Para ve parayla ifade edilen değerlerin  emanet işlemlerini yürütmek, 

4. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesaplarını yürütmek

5. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak gerekli kontrolleri yapmak,

6. Muhasebe Biriminin ay ve yıl sonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanması ve. Yönetim Dönemi Hesabını  yetkili mercilere vermek,

7. Harcama birimlerinin Taşınır hesaplarını incelemek

8. 5442 sayılı İller İdaresi Kanununa göre İlçe İdare Kurulu Üyesi olarak toplantılara katılarak verilen diğer görevleri yapmak,     

9. 3294 sayılı Kanun gereğince kurulan sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti üyeliğini yürütmek.

10.  2022 S.Kanun ile ilgili işlemleri yapmak.

11. KBS şifre işlemlerini yapmak ve ilgili kurum müdürlerine vermek.

            12. Mahalli iskan komisyonu üyeliği görevini yapmak..

    

Telefon

0 212 475 09 51

Faks

0 212 475 09 72

Bu sayfa 9990 defa görüntülenmiştir.

Kaymakamımız

E-Randevu

Bilgi Edinme

BİMER

Kamu Denetçiliği Kurumu

İstanbul Ajansı

Altyapı: MyDesign